Fase 2b begin 2016 in verkoop

Op woensdagavond 27 mei jl. presenteerden we het voorlopig ontwerp van fase 2b, de laatste fase in nieuwbouwplan De weg naar Kralingen. Heb je het gemist? Klik hier om het informatiedocument te downloaden.

Hieronder lichten we een aantal veelgestelde vragen toe.

Planning

Een veel voorkomende vraag tijdens de informatieavond betrof de planning van het verkoop- en bouwproces. Hiervoor verwijzen wij naar pagina 24 van de informatie pdf.
De huidige bebouwing op de locatie van fase 2b wordt momenteel nog bewoond. Wij kunnen met de verkoop starten als deze bewoners zijn uitverhuisd. Uiteraard gebeurt dit zorgvuldig en hiervoor is tijd nodig. De prognose start verkoop is daarom begin 2016.
Fase 2b is vooralsnog de laatste fase in het project De weg naar Kralingen.

Prijzen, inschrijven, verkoopdocumentatie

Het plan is nog in ontwikkeling waardoor wij in dit stadium nog niets kunnen zeggen over de inschrijfprocedure of prijslijst. Bij de start verkoop zijn de verkoopbrochure, inschrijfprocedure en prijslijst beschikbaar.

Alle informatie die tot nu toe beschikbaar is over fase 2b, kunt u teruglezen in de informatie pdf.

Omliggende bebouwing

Woonstad Rotterdam voert gefaseerd groot onderhoud uit aan de omliggende bebouwing waarvan zij eigenaar is. In diverse gevallen is Venster Architekten betrokken bij deze aanpak, zodat er ook een (esthetische) kwaliteitsslag wordt gemaakt. Dit geldt met name voor de jaren ’80 nieuwbouw (zoals uitgevoerd in de Schinkelstraat).
Wil je een indruk krijgen van het straatbeeld in fase 2b? Kijk dan eens op locatie bij fase 1. Fase 2b wordt op eenzelfde wijze aangepakt. De gemeente maakt hiervoor nog een inrichtingsplan.

Verdeling woningtypen

Bij de opzet van het plan hebben we zoveel mogelijk gekeken hoe elk type woning het beste tot z’n recht komt binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden. In eerste instantie waren in fase 2b geen herenhuizen voorzien. Omdat er nog altijd belangstelling is voor dit type woning, hebben we onderzocht waar de herenhuizen optimaal in te passen zijn. De Catharinastraat is hiervoor de meest geschikte oplossing gezien de zonligging, de straatopbouw en de locatiekwaliteiten. In deze straat is ruimte voor 8 herenhuizen, hetgeen het aantal herenhuizen verklaard dat we aanbieden in fase 2b.

Woonoppervlakte en plattegronden

Uit de enquête en gesprekken met belangstellenden blijkt dat er vraag is naar veel woonoppervlak. We overwegen in de kopersopties daarom diverse uitbreidingsmogelijkheden, zoals:
• uitbreiding begane grond met 1,2 of 2,4 meter
• uitbreiding van de 1e en 2e etage van 1,2 meter
Verder streven we ernaar in de optielijst zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse wensen ten aanzien van indeling van de plattegronden.

Stadswoningen met terras

De stadswoningen met terras zijn nieuw in het programma van fase 2b. Dit zijn drielaagse eengezinswoningen met op de begane grond aan de achterzijde van de woning een inpandige garage en aan de voorzijde de entree en een kamer. De woonkamer en keuken bevinden zich op de 1e verdieping alsmede het royale terras dat gelegen is op de parkeergarage. Op de 3e verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer.
De doorsnede op pagina 21 van de informatie pdf geeft de indeling van dit type woning goed weer.

Tuinen

De diepte van de tuinen is gemiddeld circa 10 meter. Aangezien de bouwblokken deels schuin lopen, wijken de tuin- en terrasoppervlaktes van de hoekwoningen hiervan af. Bij start verkoop zullen de exacte tuinoppervlaktes per bouwnummer bekend zijn.

Zonligging

Onderstaande situatiekaart geeft de ligging van de woningtypen aan. Zie noordpijl rechtsonderin voor de zonligging. Zie ook pagina 9 van de informatie pdf.

Parkeren

Elke woning heeft één eigen parkeerplaats. De stadswoningen met terras aan de Fuikstraat en Goudse Rijweg hebben een inpandige garage (zie hierboven omschreven). De stadswoningen met tuin en de herenhuizen parkeren ofwel in de garage van de stadswoningen met terras ofwel op een privé-parkeerplaats buiten (naast de woning of op een afgesloten parkeerterrein).
In de garage van het appartementengebouw in blok A zijn nog 18 extra parkeerplaatsen die naar verwachting gekocht of gehuurd kunnen worden door kopers van De weg naar Kralingen.
Onderstaande kaart geeft de parkeerplekken weer. Bij start verkoop is bekend welke parkeerplaats bij welke woning hoort.

Geen voorrang van toepassing

Op de koopwoningen in fase 2b is geen enkele voorrangsregeling van toepassing. Iedere gegadigde heeft evenveel kans om in aanmerking te komen voor een woning. De informatieavond op 27 mei jl. was de eerste en tevens laatste bijeenkomst tijdens het ontwikkelproces. De verkoop start eind 2015/begin 2016. Je ontvangt hiervoor op tijd een uitnodiging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *