Update ontwikkeling De weg naar Kralingen fase 2b

Fase 2a uitverkocht en bouw gestart

Eind september werd de handtekening gezet onder het koopcontract van het laatste appartement in fase 2a. In oktober vierden we samen met de kopers de feestelijke start bouw van de 19 luxe appartementen. Met een oud-Hollandse heistelling werd de symbolische eerste paal geslagen. Aansluitend werd er nog gezellig geborreld in restaurant De Tuin.

Update ontwikkeling fase 2b

Fase 2b bestaat uit 62 eengezinswoningen verdeeld over 3 blokken (A, B en C). Het ontwerp is afgerond en wij bevinden ons momenteel in de aanbestedingsfase van het plan. Tijdens deze procedure wordt de aannemer geselecteerd die het plan gaat uitvoeren. Zodra de aanbesteding succesvol is afgerond kunnen we de start verkoop datum bepalen. In de tussentijd wordt er gewerkt aan het uitwerken van alle verkoopstukken.

De sloop van de huidige bebouwing tussen de Catharina- en Ommoordsestraat zal in januari in volle gang zijn. Naar verwachting zal het terrein dan rond september 2016 gereed zijn voor de bouw van fase 2b.

Start verkoop fase 2b eind februari / begin maart 2016

1741_kralingen_stp10j_01Naar verwachting zal de start verkoop van fase 2b eind februari / begin maart 2016 zijn. We starten met de verkoop van blok B en C. Blok A volgt later. Uiteraard ontvang je van ons tijdig een uitnodiging zodra de definitieve datum bekend is. Tot die tijd is het nog niet mogelijk in te schrijven voor een woning. Er wordt al regelmatig gevraagd naar verkooptekeningen en prijzen maar alle verkoopinformatie is pas tijdens de start van de verkoop beschikbaar.

Stukken start verkoop straks ook online

Wellicht is het alvast fijn om te weten dat het niet noodzakelijk is om bij de start verkoop aanwezig te zijn. Alle verkoopdocumenten en het inschrijfformulier zijn daarna namelijk ook online verkrijgbaar of op te vragen bij de makelaars. De inschrijfperiode zal circa twee weken bedragen en de volgorde van inschrijving is niet van belang bij de toewijzing van de woningen.

Toewijzing woningen

Als blijkt dat er na start verkoop meer inschrijvingen zijn dan woningen, zal er geloot gaan worden. De notaris zal dan de loting verrichten. Er is geen voorrangsregeling van toepassing. Iedereen maakt evenveel kans.
Uitnodiging start verkoop

Klik hier om je in te schrijven op onze nieuwsbrief, dan wordt je ook door ons geïnformeerd over de start verkoop. Als de ontwikkelingen volgens planning blijven lopen, kan je begin februari meer informatie over de verkoop verwachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *